Facturen rechtstreeks naar zorgverzekeraar 25 juni t/m 31 december 2020 – Tandartspraktijk Borst – Heiloo

Terug naar overzicht

Facturen rechtstreeks naar zorgverzekeraar 25 juni t/m 31 december 2020

Van 25 juni tot 31 december 2020 gaan bijna alle rekeningen eerst naar de zorgverzekeraar, vanwege een tijdelijke afspraak (contract) met Zorgverzekeraars Nederland i.v.m. maatregelen Covid-19.

Dit geldt niet voor een paar verzekeringsmaatschappijen, o.a. : Caresco en IZA gemeenten. Als u niet verzekerd bent voor tandheelkunde, dan ontvangt u ook zelf een reguliere nota zoals u van ons gewend bent. Echter kan er helaas niet altijd uit de verzekeringsgegevens worden afgeleid of iemand in de aanvullende polis ook tandheelkunde heeft meeverzekerd. Dan zal de factuur eerst naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd.

Na beoordeling door uw zorgverzekeraar gebeurt het volgende : indien iemand niet verzekerd is, slechts gedeeltelijk of als uw vergoeding verbruikt is, stuurt de verzekeraar een lijst met declaraties die zij niet of gedeeltelijk vergoed hebben. Dan volgt er een nota vanuit de tandartspraktijk waar de code “eb” ofwel eigen bijdrage in staat. De volgende tekst staat dan op uw nota :

De nota voor uw behandeling is reeds rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het verzekerde deel is door uw zorgverzekeraar al aan de praktijk betaald. Het resterende bedrag dient u zelf te betalen. Hiervoor ontvangt u nu deze factuur.

Een vertraging van 1-3 maanden in de verwerking van bovenstaande manier van declareren is goed mogelijk.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Publicatiedatum: 25-06-2020