Spoed

Spoed (nabloeding, ongeval/trauma) tijdens reguliere openingsuren praktijk :

06-82045237 

Dit nummer is alleen voor acute spoed die binnen zo kort mogelijk tijd gezien moet worden ; een losse vulling, kroon, stukje van tand/kies, stukje van prothese, gebroken prothese etc. valt hier niet onder. Voor die klachten geldt het reguliere nummer, voicemail inspreken, u wordt teruggebeld.

======================================================================================================================================

Spoedgevallendienst tandheelkunde Heiloo / Alkmaar / de Egmonden

Indien de praktijk gesloten is (zaterdag, zondag, vrijdag na 11.00u en buiten reguliere openingstijden), kunt u telefonisch contact opnemen met de dienstdoende collega tandarts, tel. nr. :

072-5123889

Dit geldt voornamelijk voor zeer spoedeisende klachten zoals nabloedingen en traumata (ongevallen). Voor alle andere klachten wordt u verzocht om op de eerste volgende werkdag contact met ons op te nemen.
De spoeddienst wordt niet in de eigen praktijk gehouden, maar in de praktijk van de tandarts die dienst heeft. Heiloo valt onder regio Alkmaar. Het kan gebeuren dat u dus buiten de gemeente voor spoedklachten terecht kunt.

Vakantiewaarneming

Zowel bij het tabblad Nieuws en Praktijknieuws staat de waarneming vermeld tijdens vakanties ( https://tandartsborst.tandartsennet.nl/voicemail-zomervakantie-2022) Indien het één praktijk betreft wordt deze ook vermeld op het antwoordapparaat. Bij meerdere praktijken staat de informatie op deze website.