Update 21 april, toepassing leidraad mondzorg

Na beoordeling van de vorige week bekend geworden leidraad mondzorg en beoordeling door VWS is het advies dat reguliere mondzorg na triage (toetsing per patiënt) landelijk weer kan worden hervat vanaf 22 april. Echter gezien de implementatie van de definitieve versie, die ik vanavond om 22.30u kreeg toegestuurd, wordt deze week gebruikt om te beoordelen hoe de praktijk op een verantwoorde wijze kan worden hervat. Er is dus enkel nog opvang van spoedklachten deze week op woensdagochtend en vrijdagochtend. Door privé omstandigheden is de praktijk komende donderdag (23 april) enkel bereikbaar voor trauma en nabloedingen.

De meivakantie (27 april t/m 8mei) was reeds vorig jaar gereserveerd en als zodanig zijn er geen behandelingen/controles ingepland t/m 5 mei. De verplichte vrije dagen 27 april en 5 mei blijven bestaan, voor de overige dagen wordt deze week de invulling bepaald. De praktijk zal de komende periode (tenminste tot 20 mei) op vrijdag gesloten zijn. Er is reguliere opvang van spoedklachten op vrijdag, zaterdag, zondag en in de avonduren.

Als patiënt wordt u gebeld en ontvangt u een mail met diverse vragen. Wij verzoeken u om deze naar waarheid in te vullen en te retourneren. Na beoordeling van deze vragen kan een afspraak worden gemaakt.

Ik wil u hierbij wel meteen attent maken op het feit dat er gedurende de corona crisis andere praktijkregels zijn, zoals :

  •  slechts 1 patiënt in de behandelkamer, begeleiding dient buiten de praktijk te wachten.
  •  gebruikt w.c. is niet mogelijk voor patiënten. Er is geen poetsruimte, dit dient thuis te gebeuren
  •  Er worden geen handen geschud.
  •  bij binnenkomst gebruikt van desinfectie-handalcohol voor iedereen
  •  gelieve binnen de praktijk niets met de handen aan te raken
  •  houd afstand voorafgaand aan de behandeling en na behandeling met de medewerkers
  •  er worden haarnetten, spatschermen en mondmaskers gedragen, reeds voorafgaand en na behandeling.
  •  er wordt zoveel mogelijk van de patiënt af gecommuniceerd – onbeleefd, maar noodzakelijk helaas
  •  indien u zich niet houd aan de huisregels zal er niet worden behandeld. De voor u gereserveerde tijd wordt wel in rekening gebracht.

De nieuwe huisregels worden nog verder uitgewerkt en zowel op de website als in de wachtkamer in definitieve versie met u gecommuniceerd.

Gezien de bijzondere situatie in de afgelopen weken en de voorlopig geldende maatregelen in Nederland wordt getracht zo snel mogelijk een start te maken met reguliere behandeling. Het is echter niet mogelijk, ondanks alle voorbereidingen, dit deze week reeds te doen, mede gezien de late berichtgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mede gezien de maatregelen die wij moeten treffen zullen wij voorlopig telefonisch bereikbaar blijven voornamelijk via voicemail en terugbellen. Er komen twee momenten per dag voor direct contact en enkel voor trauma is er tijdens praktijkopeningsuren (maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 16.30u) een mobiel nr. bereikbaar.

Tot slot het verzoek om ons alleen te bellen voor spoed, voor reguliere afspraken verzoek ik u om de twee contactmomenten te gebruiken – dit geldt vanaf 28 april.

Publicatiedatum: 21-04-2020


Terug naar overzicht